Σάββατο, 9 Απριλίου 2011

Θα το ξέρεις,μόνο όταν έρθει η αγάπη..


Πως μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη στα αισθήματα.....

όταν εξαφανίζονται έτσι,απλά?